My Publications

1. Guru Gyan Padawali

2. Guru Gyan Bhajanawali

3. Ankhiya Band ke Chalwai ho- Santmat lokgit

4. Santmat Bhajanawali, Part 1

5. Santmat Bhajanawali, Part 2

6. Bhajanawali Sar

7. Kamalanand Atmakatha

8. Santmat Satsang Sarita

9. Yog men Ashan Pranayam

10. Santmat Siddhant Satik

11. Maharshi Mehi ki Adbhut Lila

12. Know thyself

13. Maharshi Mehi ke Seer Par Sat Jatayen.

14. Maunbrat-Dhyan-Gufabas Avam Maharshi Mehi Vani.